Откритото говорене за правата на човека никога не е било по-важно! Но как най-добре можем да направим това? Как да се обединят хората и да се привлече вниманието им?

10 ключови съображения за ефективно представяне на правата на човека [НОВО]

Resource Key: 4NN4JQHU

Document Type: Report

Creator:

Author:

  • FRA

Creators Name: {mb_resource_zotero_creatorsname}

Place: Vienna, Austria

Institution: European Union Agency for Fundamental Rights

Date: 2022

Language: bulgarian

Откритото говорене за правата на човека никога не е било по-важно! Но как най-добре можем да направим това? Как да се обединят хората и да се привлече вниманието им?

Download Document