Зборувањето за човекови права никогаш не било поважно! Но, како можеме најдобро да го направиме тоа? Како да ги зближиме луѓето и да се пробиеме низ вревата?

10 совети за ефективно пренесување на човековите права [НОВО]

Resource Key: 74WBAAIG

Document Type: Report

Creator:

Author:

  • FRA

Creators Name: {mb_resource_zotero_creatorsname}

Place: Vienna, Austria

Institution: European Union Agency for Fundamental Rights

Date: 2022

Language: macedonian

Зборувањето за човекови права никогаш не било поважно! Но, како можеме најдобро да го направиме тоа? Како да ги зближиме луѓето и да се пробиеме низ вревата?

Download Document