Të ngresh zërin për të drejtat e njeriut nuk ka qenë asnjëherë më e rëndësishme se sa sot! Por si mund ta bëjmë më së miri? Si t’i bashkojmë njerëzit dhe të bëjmë diferencën?

10 këshilla për të komunikuar me efikasitet të drejtat e njeriut [E RE]

Resource Key: H594JJYB

Document Type: Report

Creator:

Author:

  • FRA

Creators Name: {mb_resource_zotero_creatorsname}

Place: Vienna, Austria

Institution: European Union Agency for Fundamental Rights

Date: 2022

Language: albanian

Të ngresh zërin për të drejtat e njeriut nuk ka qenë asnjëherë më e rëndësishme se sa sot! Por si mund ta bëjmë më së miri? Si t’i bashkojmë njerëzit dhe të bëjmë diferencën?

Download Document